Këtë qershor, nyjet tona të gomës EPDM kanë kaluar testet e Singaporit SETSCO.

Metoda e provës: SS 375- Përshtatshmëria e produkteve jo metalike për përdorim në kontakt me ujin e destinuar për konsum njerëzor në lidhje me efektin e tyre në cilësinë e ujit.

1) Pjesa 1: Specifikimi

2) Pjesa 2: Mostrat për provë

3) Pjesa 2: 2: 1: Erë dhe aromë uji

4) Pjesa 2: 3: Paraqitja e ujit

5) Pjesa 2: 4: Rritja e mikroorganizmave ujorë

6) Pjesa 2: 5: Nxjerrja e substancave që mund të shqetësojnë shëndetin publik

7) Pjesa 2: 6: Nxjerrja e metaleve

8) Pjesa 3: Testet e temperaturës së lartë 


Koha e postimit: Qershor-02-2020