Instrumente Testimi

Makinë elektronike testuese universale

Shore Një Durometër

Makinë punuese tabletash për ekzemplarë

Makinë e provës së rezistencës së gomës

Kurometër pa rrënjë

Dhoma e plakjes së nxehtësisë

Makinë gërryese

Instrumenti i lëvizjes boshtore dhe anësore