• A-3 ~Wide Arch Rubber Expansion Joint

    A-3 Joint Përbërje e gjerë e zgjerimit të gomës me hark

    Sistemi i gjerë i harkut është kyçja e formës zgjeruese, me fllanxha integrale dhe pa një përforcim metalik në qafën e trupit. Harku i gjerë lejon lëvizje më të mëdha dhe nivele të ulëta të pranverës në krahasim me llojin e spool. WA dhe WAF është përdorur për një bashkim ekonomik me shtrirje të gjerë gome të harkut. WAF është e mbushur me hark, me 50% të lëvizjeve të lejuara të WA, por ka 4 herë norma pranverore se harku i gjerë.