• A-4 ~Spool Type Rubber Expansion Joint

    A-4 Joint Përbërja e zgjerimit të gomës së llojit të rrotullave

    Lidhja gome e llojit të rrotullave është lloj i formuar, me një jakë metalike të përforcuar në qafën e trupit. Stype ST përdor një unazë të rrumbullakët të dritës për të mbështetur fllanxhin integral. STF është e mbushur me hark, me 50% të lëvizjeve të lejuara të ST, por ajo ka 4 herë norma pranverore se harku i uritur.