• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Njësitë e kontrollit

    Një montim i njësisë së kontrollit është një sistem me dy ose më shumë shufra kontrolli të vendosur përgjatë një nyje zgjerimi nga fllanxha në fllanxhë për të minimizuar dëmtimin e mundshëm të bashkimit të zgjerimit të shkaktuar nga lëvizja e tepërt e tubacionit. Asambletë e shufrës së kontrollit vendosen në shtrirjen maksimale të lejueshme dhe / ose tkurrjen e bashkimit dhe do të thithin shtytjen e presionit statik të zhvilluar në bashkimin e zgjerimit. Kur përdoren në këtë mënyrë, ato janë një faktor shtesë sigurie, duke minimizuar dështimin e mundshëm të bashkimit të zgjerimit dhe dëmtimin e mundshëm të pajisjeve. Njësitë e kontrollit do të mbrojnë në mënyrë adekuate nyjet, por përdoruesi duhet të jetë i sigurt që forca e fllanxhës së tubit është e mjaftueshme për t'i bërë ballë forcës totale që do të haset.